Alvyte ValuckieneŪkio savininkė
Alvytė Valuckienė

Mob. tel. +370 687 29812
valuckuukis@gmail.com
Eugenijus ValuckasŪkio savininkas
Eugenijus Valuckas

Mob. tel. +370 698 27482
valuckuukis@gmail.com
Administratorė
Neringa Budrevičienė

Mob.tel. +370 652 73696
neringa.budreviciene@gmail.com
Ūkvedys-sandėlininkas
Saulius Budrevičius

Mob. tel. +370 652 73684
Ūkininkas
Nauris Valuckas

Mob. tel. +370 686 39419
Vadybininkė
Ineta Valuckienė

Mob. tel. +370 615 87110
i.valuckiene@gmail.com